tel: 228279083  kom: 696078186  e-mail: ad@dragowski.pl

Blog

Przekształcenie użytkowania we własność

Po 1 stycznia 2019 r. sprzedaż mieszkań położonych na gruntach objętych przekształceniem z użytkowania wieczystego we własność będzie tymczasowo spowolniona. Z datą 1 stycznia 2019 roku około 2,6 mln użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i mieszkalno-usługowymi, z mocy prawa, stanie właścicielami gruntów zamiast, jak dotąd, ich wieczystymi użytkownikami. Zmiana, wprowadzana ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, planowana od dawna a perspektywie konieczna, w pierwszych tygodniach nowego roku przysporzyć może wiele problemów zarówno sprzedającym jak i kupującym lokale. Formalnym potwierdzeniem przekształcenia we własność takiego gruntu („podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków”) będzie wydawane przez odpowiedni organ zaświadczenie.

Więcej