tel: 228279083  kom: 696078186  e-mail: ad@dragowski.pl

Dane spółki

AD.DRAGOWSKI – nazwa handlowa

A.Drągowski Sp. z o.o.
00-657 Warszawa
Plac Konstytucji 5 lok. 31
Tel: 22 827 90 83

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000553221
NIP 525-261-51-75
REGON 361280511
Wysokość kapitału zakładowego 4.500.000 PLN.