tel: 228279083  kom: 696078186  e-mail: ad@dragowski.pl

Sprzedaż mieszkania lub domu – dokumenty i formalności

Sprzedaż mieszkania lub domu to proces, który wymaga pewnych dokumentów i formalności, aby przebiegał legalnie i bezproblemowo. Zarówno sprzedający, jak i kupujący muszą być świadomi wymaganych procedur oraz dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia transakcji. Poniżej przedstawiam najważniejsze dokumenty i formalności związane ze sprzedażą nieruchomości:

1. Umowa sprzedaży:

Umowa sprzedaży jest podstawowym dokumentem, który określa warunki transakcji, takie jak cena, termin przekazania nieruchomości, warunki płatności itp. Zazwyczaj umowę sporządza się przy udziale notariusza, co zapewnia jej wiarygodność i prawomocność.

2. Dokumenty potwierdzające własność:

Sprzedający musi udowodnić, że jest właścicielem nieruchomości. W przypadku mieszkania lub domu są to zazwyczaj:

  • Akt notarialny potwierdzający nabycie nieruchomości,
  • Aktualny odpis z księgi wieczystej, potwierdzający wpis sprzedającego jako właściciela.

3. Dokumenty techniczne:

Niektóre dokumenty potwierdzające stan techniczny nieruchomości mogą być wymagane przez kupującego lub bank udzielający kredytu hipotecznego. Mogą to być m.in.:

  • Książka obiektu budowlanego,
  • Odpisy z ewidencji gruntów i budynków,
  • Protokół zdawczo-odbiorczy,
  • Aktualny stan prawny lokalu.

4. Zaświadczenia i certyfikaty:

W zależności od lokalnych przepisów mogą być wymagane różne zaświadczenia i certyfikaty, potwierdzające np. stan prawny nieruchomości, brak obciążeń czy zaległości. Mogą to być:

  • Zaświadczenie o braku długów z tytułu opłat za mieszkanie,
  • Zaświadczenie o niezaleganiu w opłatach za media,
  • Certyfikat energetyczny.

5. Ustalenie podatku od sprzedaży:

W niektórych przypadkach sprzedający musi uiścić podatek od sprzedaży nieruchomości. Wysokość podatku oraz obowiązek jego zapłaty zależą od lokalnych przepisów i wartości transakcji.

6. Prawo przekazania nieruchomości:

Ostatecznym krokiem formalności jest przekazanie nieruchomości kupującemu. Dokonuje się tego poprzez akt notarialny, który jest podstawą do zmiany wpisu w księdze wieczystej na nowego właściciela.

Przed przystąpieniem do sprzedaży mieszkania lub domu zawsze warto skonsultować się z profesjonalistą, takim jak notariusz czy doradca nieruchomości, aby upewnić się, że wszystkie wymagane dokumenty i formalności są zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. W ten sposób można uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i zapewnić płynny przebieg transakcji.