tel: 228279083  kom: 696078186  e-mail: ad@dragowski.pl

Od kogo agencja nieruchomości powinna pobierać prowizję?

Prowizja biura nieruchomości to stały element transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości. Jest to wynagrodzenie dla agenta nieruchomości za jego pracę, polegającą na pośredniczeniu w zawarciu umowy sprzedaży. W Polsce przyjęło się, że prowizja pobierana jest od obu stron transakcji, a więc zarówno od klienta kupującego, jak i klienta sprzedającego.

Argumenty za pobieraniem prowizji od obu stron

Głównym argumentem za pobieraniem prowizji od obu stron jest to, że pośrednik nieruchomości wykonuje pracę dla obu stron transakcji. Zajmuje się on zarówno znalezieniem kupca dla sprzedającego, jak i znalezieniem nieruchomości dla kupującego. W związku z tym, oba podmioty powinny ponosić koszty jego pracy.

Ponadto, pobieranie prowizji od obu stron transakcji zapewnia agentowi nieruchomości motywację do zaangażowania się w zlecenie. Jeśli pośrednik wie, że za swoją pracę otrzyma wynagrodzenie od obu stron, będzie bardziej starał się, aby transakcja przebiegła pomyślnie.

Argumenty przeciwko pobieraniu prowizji od obu stron

Głównym argumentem przeciwko pobieraniu prowizji od obu stron jest to, że jest to dodatkowe obciążenie finansowe dla kupującego. Kupujący już ponosi koszty zakupu nieruchomości, w tym koszty związane z kredytem hipotecznym, ubezpieczeniem, podatkami itp. Pobieranie od niego dodatkowej prowizji biura nieruchomości może utrudnić mu zakup nieruchomości.

Ponadto, pobieranie prowizji od obu stron może prowadzić do konfliktu interesów pomiędzy agentem nieruchomości a kupującym. Agent może być bardziej zainteresowany znalezieniem kupca, który zapłaci jak najwyższą cenę, niż kupującego, który znajdzie dla siebie najlepszą ofertę.

Alternatywne rozwiązania

Oprócz tradycyjnego rozwiązania, polegającego na pobieraniu prowizji od obu stron, istnieją również alternatywne rozwiązania. Jednym z nich jest pobieranie prowizji tylko od jednej strony transakcji, najczęściej od sprzedającego. Jest to rozwiązanie, które jest coraz bardziej popularne w Polsce.

Innym rozwiązaniem jest pobieranie prowizji od obu stron, ale w różnej wysokości. W tym przypadku, prowizja od sprzedającego jest wyższa niż prowizja od kupującego. Takie rozwiązanie jest bardziej sprawiedliwe dla kupującego, ponieważ ponosi on mniejsze obciążenie finansowe.

Podsumowanie

Kwestia tego, od kogo agencja nieruchomości powinna pobierać prowizję, jest kwestią dyskusyjną. Istnieją argumenty zarówno za, jak i przeciwko pobieraniu prowizji od obu stron. Ostatecznie, to każdy indywidualnie musi zdecydować, które rozwiązanie uważa za bardziej sprawiedliwe i korzystniejsze dla siebie.

Ocena sytuacji w Polsce

W Polsce, jak już wspomniano, najpopularniejszym rozwiązaniem jest pobieranie prowizji od obu stron transakcji. Jest to rozwiązanie, które zostało przyjęte przez większość biur nieruchomości.

Obecnie, na rynku nieruchomości zaczynają pojawiać się biura, które pobierają prowizję tylko od jednej strony transakcji, najczęściej od sprzedającego. Jest to trend, który może się w przyszłości umocnić.

Należy jednak pamiętać, że decyzja o tym, od kogo agencja nieruchomości powinna pobierać prowizję, zależy od indywidualnych preferencji klientów. Kupujący powinni dokładnie zapoznać się z warunkami współpracy z biurem nieruchomości przed podpisaniem umowy.