tel: 228279083  kom: 696078186  e-mail: ad@dragowski.pl

Sprzedaż mieszkania z kredytem hipotecznym? Czy warto obniżyć cenę?

Real estateW dzisiejszych czasach zdecydowana większość mieszkań jest kupowana na kredyt. Część właścicieli decyduje się sprzedać je jeszcze przed spłatą całości zobowiązania. Aby móc skorzystać z takiego rozwiązania, należy pamiętać o dopełnieniu niezbędnych formalności i przestrzeganiu kilku ważnych zasad. Z drugiej strony, sprzedaż mieszkania obciążonego kredytem hipotecznym nie musi być wcale trudnym i złożonym procesem. Od czego powinniśmy zacząć, by taka transakcja przebiegała sprawnie i bezproblemowo? Najlepiej od wizyty w banku, który udzielił nam kredytu na mieszkanie.
W celu legalnej sprzedaży mieszkania z kredytem niezbędne jest bowiem uzyskanie od banku zgody na dokonanie tego rodzaju transakcji. Bank powinien wystawić nam taką zgodę na piśmie. Zdecydowana większość banków pobiera opłaty za wystawienie takiego dokumentu. Na szczęście nie są one zbyt wygórowane i zazwyczaj ich wysokość nie przekracza 50 zł. Biorąc pod uwagę fakt, że zgoda banku jest niezbędna do legalnej sprzedaży mieszkania z kredytem w zasadzie nie mamy większego wyboru i musimy zapłacić. Dokument wydany przez bank to podstawa do dopełnienia wszelkich pozostałych formalności. Często bank, w którym kupujący nasze mieszkanie chce uzyskać kredyt na jego zakup sam wymaga przedłożenia takiego dokumentu przed rozpoczęciem całej procedury. Warto więc pospieszyć się z wizytą w swoim banku i uzyskaniem stosownej zgody.
Dla osób, które zaciągnęły kredyt w obcej walucie duże znaczenie ma fakt, że banki zazwyczaj przewalutowują kredyt zanim wyrażą zgodę na sprzedaż mieszkania, które jest nim obciążone. Przewalutowanie odbywa się na ogólnych zasadach, które można znaleźć w umowie kredytowej oraz w wewnętrznym regulaminie banku. Najważniejsze z założeń przyjmowanym przy tego rodzaju przeliczeniach to korzystanie z kursu waluty na dzień, w którym następuje spłata kredytu.
Kolejnym warunkiem niezbędnym do sprzedaży mieszkania obciążonego hipoteką jest spłata tego zadłużenia przez kupującego. Tak jak w przypadku kupna mieszkania, większość kupujących gromadzi środki na ten cel dzięki kredytom. Co bardzo ważne, nowy właściciel mieszkania nie musi pożyczać pieniędzy w tym samym banku, w którym my byliśmy zadłużeni. W praktyce ma w tej kwestii pełną dowolność. Należy jedynie zadbać o to, by kwota zadłużenia rzeczywiście wpłynęła na konto banku.
Hipoteka może zostać spłacona na dwa sposoby. W pierwszym przypadku niezbędne jest podpisanie umowy przedwstępnej i pobranie od kupującego zadatku z zaznaczeniem, że powinien on być przeznaczony na spłatę hipoteki. Dla własnego dobra powinniśmy zadbać o sprawne dopełnienie tego obowiązku. Jeśli nie dopełnimy zobowiązania zawartego w umowie przedwstępnej, będziemy zmuszeni do zwrotu zadatku w podwójnej wysokości.
Druga możliwość to zawarcie wzmianki o konieczności spłaty hipoteki w akcie notarialnym sprzedaży mieszkania w warszawie. W takim przypadku należy umieścić w nim zapis, zgodnie z którym część pieniędzy, które zapewnia nam sprzedaż mieszkania trafi bezpośrednio na konto banku, w którym jesteśmy zadłużeni. Pozostała część tej kwoty zostanie przekazana nam, jako poprzednim właścicielom, tak jak w przypadku każdej innej sprzedaży.
W momencie, gdy hipoteka zostanie spłacona, bank wyda nam stosowne zaświadczenie. Stanowi ono podstawę do wykreślenia wzmianki o obciążeniu hipoteką z ksiąg wieczystych. Kupujący powinien we własnym interesie zadbać o usunięcie tego wpisu. Po dopełnieniu tego obowiązku, będzie mógł cieszyć się nowo nabytym mieszkaniem, wolnym od obciążeń, a dotychczasowy właściciel będzie miał satysfakcję z pozytywnie zakończonej transakcji i z tego, że sprzedaż nieruchomości przebiegła bez większych problemów.