Habdzin - Działka na sprzedaż

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
1 050 000 PLN
Cena za m2
477,27 PLN
Powierzchnia działki
2 200 m2
Przeznaczenie działki
Budowlana
Szerokość działki (mb.)
33
Długość działki (mb.)
67
Kształt działki
Prostokąt
Prąd
W drodze
Gaz
W drodze
Ujęcie wody
Miejska w drodze, Miejska na działce
Rodzaj kanalizacji
Miejska w drodze
Ogrodzenie
Częściowe
Plan miejscowy
Plan zagospodarowania przestrzennego

Opis nieruchomości

Oferujemy do sprzedaży działkę budowlaną nie zabudowana w miejscowości Habdzin, gmina Konstancin-Jeziorna, powiat piaseczyński, województwo mazowieckie, oddaloną zaledwie 20 km od ścisłego centrum Warszawy i 4 km od centrum Konstancina-Jeziorny.

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, o powierzchni 2 200 m2, o regularnych kształtach zbliżonych do prostokąta, o wymiarach 33x67. Dojazd do działki odbywa się drogą asfaltową, w dobrym stanie technicznym, oświetloną. Działka jest częściowo ogrodzona (metalowa siatka) - ogrodzenie wspólne z terenem nieruchomości sąsiedniej. Nieruchomość położona jest w zasięgu pełnej sieci uzbrojenia technicznego. Sąsiedztwo nieruchomości: zabudowa mieszkaniowa, siedliskowa i tereny niezabudowane.
Przeznaczenie: Nieruchomość objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Konstancin - Jeziorna nr 246/V/17/2008 z dnia 8 września 2008 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Habdzin, przewidującym dla nieruchomości MN/RM - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ustalenia szczegółowe planu dla terenów oznaczonych na rysunku symbolem MN/RM

1. Przeznaczenie terenu:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i zagrodowa, jako przeznaczenie podstawowe,

b) nieuciążliwe usługi stopnia podstawowego (np. lokale biurowe, gastronomia, usługi bytowe, drobne usługi handlu i rzemiosła) podnoszące atrakcyjność terenu wbudowane w obiekt podstawowy lub towarzyszący, jako przeznaczenie dopuszczalne,

c) powierzchnia usług nie może przekroczyć 20% łącznej powierzchni użytkowej.

2. Sposób i zasady zagospodarowania:

a) minimalna powierzchnia nowej działki (po podziale) - 1500 m2,

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna działki - 60%,

c) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 0,3,

d) maksymalna wysokość zabudowy - 3 kondygnacje naziemne (w tym poddasze użytkowe) i maksymalnie 11 m,

e) ustala się stosowanie zabudowy wolnostojącej lub bliźniaczej z wykluczeniem innych rodzajów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej np. szeregowej,

f) poza budynkiem o funkcji mieszkaniowej lub mieszkaniowo - usługowej dopuszcza się budowę drugiego obiektu o funkcji gospodarczej lub garażowej, w sumie 2 budynki lub w przypadku zabudowy zagrodowej - zwartego zespołu towarzyszących zabudowań gospodarczych,

g) nieprzekraczalna linia zabudowy - min. 5m od linii rozgraniczających ulic lub zgodnie z rysunkiem planu,

h) nakazuje się stosowanie zabezpieczeń akustycznych na budynkach (m.in. okna o podwyższonej izolacyjności akustycznej) od strony ulicy głównej [1KDG].

W ofercie posiadam również większą działkę o powierzchni 2 889 m2

Parametry dodatkowe

  • Droga dojazdowa: Asfaltowa
  • Widok na: Inne budynki

Mapa

Kontakt

Agnieszka Andruszkiewicz

Agnieszka Andruszkiewicz

Telefon:
694151938
E-mail:
aa@dragowski.pl
Numer licencji:
21337

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę A.Drągowski Sp. z o.o. dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych wskazanych w powyższym formularzu jest A.Drągowski Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa (00-582) przy Al. Szucha 2/4 lok. 39. Dane podawane są dobrowolnie, a ich przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na kierowane za pomocą formularza zapytanie. Informujemy o przysługującym Państwu prawie dostępu do treści danych oraz prawie ich poprawiania, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182).