tel: 228279083  kom: 696078186  e-mail: ad@dragowski.pl

Przekształcenie użytkowania we własność

Po 1 stycznia 2019 r. sprzedaż mieszkań położonych na gruntach objętych przekształceniem z użytkowania wieczystego we własność będzie tymczasowo spowolniona. Z datą 1 stycznia 2019 roku około 2,6 mln użytkowników wieczystych gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi i mieszkalno-usługowymi, z mocy prawa, stanie właścicielami gruntów zamiast, jak dotąd, ich wieczystymi użytkownikami. Zmiana, wprowadzana ustawą o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, planowana od dawna a perspektywie konieczna, w pierwszych tygodniach nowego roku przysporzyć może wiele problemów zarówno sprzedającym jak i kupującym lokale. Formalnym potwierdzeniem przekształcenia we własność takiego gruntu („podstawą ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków”) będzie wydawane przez odpowiedni organ zaświadczenie.
W zależności od tego, czy mowa o gruntach dotąd stanowiących własność Skarbu Państwa, czy jednostek samorządu terytorialnego, takie zaświadczenie wydawać będzie m.in. starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo województwa. Zgodne z nowymi przepisami, na wydanie rzeczonego zaświadczenia podmioty te mają 12 miesięcy od daty przekształcenia, czyli w praktyce – cały przyszły rok. Przedmiotowe zaświadczenie potwierdzające będzie dokumentem niezbędnym dla notariusza przygotowującego umowę sprzedaży nieruchomości. „W zaświadczeniu potwierdza się przekształcenie oraz informuje o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty (…) Zaświadczenie stanowi podstawę wpisu w dziale III księgi wieczystej roszczenia o opłatę” – czytamy w ustawie. Dopóki dokument nie zostanie wydany, nie będzie mogło dojść do zbycia mieszkania. Istniej jednak pewna furtka ustawowa dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na 12 miesięcy oczekiwania na dokument. Na wniosek nowego właściciela gruntu będzie można skrócić maksymalny okres na wydanie zaświadczenia do 4 miesięcy od dnia otrzymania wniosku (za opłatą skarbową w wysokości 50 zł). W związku z szeregiem sprzeciwów związanych z nadal długim terminem oczekiwania, przewidziana została nowelizacja przepisów , która stworzy możliwość wydawania uproszczonego zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność. Na jego podstawie notariusz będzie mógł przeprowadzić umowę sprzedaży. Takie uproszczone zaświadczenie ma być wydawane w ciągu 30 dni. Istnieje zatem szansa, że zaświadczenia będą wydawane daleko wcześniej niż wskazany przez ustawodawcę, termin. Wymagałoby to jednak odpowiedniego, rozpoczętego jeszcze w tym roku przygotowania organów odpowiedzialnych za wydawanie zaświadczeń. Pozostaje pytanie jak urzędy poradzą sobie z tym problemem.

Na pytania odpowie nasz ekspert.
Paweł Remin
+48 604 618 831
pawel.remin@dragowski.pl