Kariera – Praca

AD 30 marca 2016

AD.DRĄGOWSKI nawiąże współpracę z konsultantami do spraw bezpośredniego handlu nieruchomościami. Zadaniem konsultanta jest poszukiwanie ofert nieruchomości do zakupu, ocena ich atrakcyjności rynkowej, przygotowanie formalno-prawne do transakcji, jej samodzielne przeprowadzenie.
Bezpośredni handel nieruchomościami.
Oferujemy:
• możliwość rozwoju zawodowego
• samodzielne, odpowiedzialne zadania zawodowe
• współpracę z profesjonalnym, nastawionym na sukces zespołem
• wysokie dochody powiązane z efektywnością działań.

Wymagamy:
• dynamiki i kreatywności rynkowej
• zaangażowania i dyspozycyjności
• umiejętności negocjacyjnych
• umiejętności nawiązywania bezpośredniej relacji z klientem- rozpoznania jego potrzeb
• asertywności zawodowej – odważnego przedstawienia oczekiwań co do transakcji

Wynagrodzenie zależne od osiąganych wyników

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami.
1. Zatrudnimy wykwalifikowanych pośredników w obrocie nieruchomościami.
• Praca samodzielna w profesjonalnym zespole.
• Wysokie dochody.
2. Spółka zatrudni agentów.
AD.DRĄGOWSKI poszukuje do współpracy kandydatów na agentów nieruchomości. Zadaniem agenta nieruchomości jest wykonywanie pod bezpośrednim nadzorem pośrednika w obrocie nieruchomościami czynności zmierzających do zawarcia umów: nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, nabycia lub zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego lub spółdzielczego prawa do domu jedno rodzinnego, najmu lub wynajmu nieruchomości.
Oferujemy:
• nieodpłatny dostęp do bazy danych o klientach,
• reklamę,
• prezentację swoich ofert w Internecie, prasie codziennej, itp. środkach masowego przekazu,
• korzystanie z nazwy firmowej i logo firmowego,
• łączność telefonii stacjonarnej i komórkowej,
• miejsce pracy przy biurku wyposażonym w komputer podłączony do serwerów we wszystkich lokalach biurowych,
• możliwość rozwoju zawodowego.

Wymagamy:
• wykształcenia co najmniej średniego,
• umiejętności nawiązywania i podtrzymywania kontaktów,
• doświadczenia w pracy zawodowej, w dowolnej branży,
• doświadczenia życiowego,
• zaangażowania i dyspozycyjności,
• umiejętności pozytywnego myślenia,
• optymizmu i pewności własnych możliwości osiągnięcia sukcesu.

Forma kontaktu:
CV i list motywacyjny prosimy przesyłać na adres e-mail:praca@dragowski.pl