Dane spółki

AD 30 marca 2016

AD.DRAGOWSKI – nazwa handlowa

A.Drągowski Sp. z o.o.
00-582 Warszawa
al. J. Ch. Szucha 2/4 lok. 39
Tel: 22 827 90 83

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
KRS 0000553221
NIP 525-261-51-75
REGON 361280511
Wysokość kapitału zakładowego 4.500.000 PLN.